top of page
privacy-policy.jpg

GPDR – PRIVACY

Persoonlijke gegevensbescherming naar aanleiding van de GDPR De General Data Protection Regulation (GDPR), of in het Nederlands de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG),is vanaf 25 mei 2018 verplicht in alle EU- lidstaten.  Deze nieuwe Europese verordening is bedoeld om de privacy van Europese burgers te beschermen, maar het geeft ook meer rechten aan natuurlijke personen rond hun privacy. Hierdoor is het belangrijk dat u als zorgvrager weet dat ik als gespecialiseerd voetverzorger bepaalde persoonsgegevens van u vraag voor het uitvoeren van een verzorging die aansluit bij uw profiel.

In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen.


Wie is Happy Feet Hoegaarden?

Happy Feet Hoegaarden is een éénmanszaak, kantoorhoudende te Brouwerij Loriersstraat 41, 3320 Hoegaarden (België), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer BE0732.812.729 Happy Feet Hoegaarden is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Happy Feet Hoegaarden de verwerkingsverantwoordelijke.


Hoe gebruikt Happy Feet Hoegaarden jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Happy Feet Hoegaarden persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Happy Feet Hoegaarden voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Happy Feet Hoegaarden worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.


Dienstverlening, klantenbeheer en facturatie

Doeleinde: Facturatie Gegevens: NAW-gegevens, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, BTW nr. Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde


Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, dossiergegevens, gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, gegevens die tijdens de dienst gegenereerd werden Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst. Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde


Doeleinde: Klantenbeheer Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, dossiergegevens, gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, gegevens die tijdens de dienst gegenereerd werden Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde


Website

Doeleinde: Contact formulier Gegevens: NAW gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, inhoud van het bericht Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde


Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Happy Feet Hoegaarden heeft gegevens over jou in bezit omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.


Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:


Inzage

Je kunt je eigen (persoons) gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Happy Feet Hoegaarden over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.


Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kun je een verzoek hiertoe doen bij Happy Feet Hoegaarden. Je kunt verzoeken dat Happy Feet Hoegaarden je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.


Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Happy Feet Hoegaarden te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.


Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het 'gerechtvaardigd belang' van Happy Feet Hoegaarden of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.


Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Happy Feet Hoegaarden te verkrijgen, we zullen deze schriftelijk bezorgen. Op deze manier kun je jouw gegevens ook aan een andere aanbieder bezorgen.


Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij deze gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Happy Feet Hoegaarden je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.


Reactie door Happy Feet Hoegaarden

Een verzoek kan verstuurd worden via info@HappyFeetHoegaarden.be of op +32 477916265. Happy Feet Hoegaarden zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Happy Feet Hoegaarden een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Happy Feet Hoegaarden je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.


Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan verwerkers. Het kan zijn dat Happy Feet Hoegaarden verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.


Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.


Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Happy Feet Hoegaarden je gegevens gebruikt, dan kun je altijd mailen op info@HappyFeetHoegaarden.be of via gsm +32 477916265. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Happy Feet Hoegaarden jouw gegevens verwerkt. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouders op het gebied van privacybescherming.

Privacybeleid: Privacybeleid
bottom of page